Proiectul de dezvoltare a abilităţilor cognitive prin utilizarea calculatorului 1

Proiectul de dezvoltare a abilităților cognitive prin utilizarea calculatorului a fost inițiat în februarie 2014 și are ca obiective:

 • învățarea calculelor matematice simple cu ajutorul calculatorului de către beneficiarii implicați;
 • creșterea atractivității și diversificarea activităților educaționale;
 • asimilarea de noi cunoștințe de către persoanele cu dizabilități implicate în proiect;
 • utilizarea spiritului ludic în educație.

În cadrul proiectului au fost primite 8 calculatoare care sunt folosite în activități din ce în ce mai diverse, contribuind la creșterea interesului beneficiarilor noștri față de educație și la o mai mare autonomie personală a lor.

Proiectul „ Kinetoterapie şi masaj terapeutic în recuperarea persoanelor cu dizabilităţi” 3

Proiectul „Kinetoterapie și masaj terapeutic în recuperarea persoanelor cu dizabilități” a fost inițiat în anul 2013 și este în derulare. Acesta are ca obiective:

 • dezvoltarea abilităților motrice ale beneficiarilor;
 • creșterea independenței locomotorii a celor 50 de persoane cu dizabilități participante;
 • stimularea încrederii în sine a celor din grupul țintă;
 • creșterea numărului de persoane care apelează la serviciile organizației.

În cadrul proiectului a fost amenajat un cabinet în care se derulează activități de kinetoterapie și de masaj terapeutic care au ca efecte creșterea mobilității corporale și a confortului psihic ale beneficiarilor proiectului.

Proiectul „Incluziunea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi ” 1

Proiectul „Incluziunea socio-profesională a persoanelor cu dizabilități” a fost inițiat în anul 2013 fiind în derulare și având ca obiective:

 • dezvoltarea abilităților practice, artistice și cognitive ale beneficiarilor;
 • stimularea creativității celor implicați;
 • încurajarea asumării de responsabilități;
 • formarea de atitudini, asimilarea de cunoștințe și dezvoltarea unor deprinderi care să le permită incluziunea pe piața muncii;
 • înființarea și funcționarea unui atelier protejat;
 • angajarea în cadrul atelierului a cel puțin 5 persoane cu dizabilități;
 • adunarea de fonduri prin vânzarea produselor realizate. Proiectul se bazează pe experiența de 7 ani a organizației și pe deprinderi pe care unii beneficiari deja le au în cadrul activităților de terapie ocupațională și de educație vocațională derulate.

În cadrul atelierului protejat beneficiarii vor continua să realizeze lumânări, bijuterii și felicitări care, prin vânzare, contribuie la valorizarea muncii depuse de persoanele cu dizabilități și la aducerea de fonduri necesare dezvoltării fundației.

Proiectul „Centrul de angajare asistată” 3

Proiectul „Centrul de angajare asistată” a început în anul 2012 și este în plină dezvoltare, vizând activităţi de educaţie vocaţională derulate în colaborare cu mai mulţi agenţi economici din comunitate, activităţi de mediere a muncii și de angajare asistată.

Obiectivele proiectului sunt:

 • dezvoltarea abilităţilor practice şi de socializare ale celor minimum 12 beneficiari;
 • formarea unor deprinderi și asimilarea de cunoștinţe care să le permită beneficiarilor integrarea profesională;
 • creşterea stimei de sine a persoanelor cu dizabilităţi participante la proiect;
 • formarea unei atitudini pozitive a angajatorilor faţă de angajarea persoanelor cu dizabilităţi.

În cadrul proiectului organizaţia are parteneriate cu agenţi economici responsabili, care fac posibil ca persoane cu dizabilităţi asistate de specialişti în angajare asistată să deruleze activităţi în cadrul cărora acestea să asimileze cunoştinţe profesionale şi să își formeze deprinderi care să permită adaptarea la un loc de muncă.

În continuare, se pot media angajări și specialişti ai fundaţiei îi pot asista pe beneficiarii proiectului să se adapteze la noul loc de muncă, astfel încât adaptarea să se realizeze cât mai eficient.

Proiectul Schimb de experienţă profesională Cello-Rafael 3

Proiectul „Schimb de experienţă profesională Cello-Rafael” a început în anul 2009 şi este o importantă resursă profesională pentru noi.

De la început şi până în prezent au avut loc vizite ale specialiştilor noştri la Cello pentru a vedea cum funcţionează în Olanda o organizaţie care are aceleaşi preocupări ca şi noi, vizite periodice ale partenerilor noştri la Rafael, vizite şi contacte online care au contribuit în mod esenţial la formarea noastră profesională. Deşi conferinţa de încheiere a proiectului a avut loc în luna mai 2013, sustenabilitatea lui este asigurată pe termen nelimitat, întrucât relaţiile profesionale constituite sunt foarte trainice şi vor continua.

Proiectul „Centrul de zi” 2

Proiectul „Centrul de zi” a fost iniţiat în anul 2007, odată cu înfiinţarea Fundaţiei Rafael şi este un proiect în derulare. Obiectivele sale sunt esenţiale pentru organizaţie, fiind semnificative pentru însăşi raţiunea de a fi a acesteia :

 • dezvoltarea abilităţilor de viaţa independentă ale persoanelor cu dizabilităţi;
 • stimularea capacităţilor cognitive, practice, artistice şi de socializare ale beneficiarilor;
 • asistarea integrării sociale.

 

Activităţile organizate în cadrul proiectului sunt educaţionale, de consiliere, artistice, de stimulare senzorială, socializare, ludoterapie şi de terapie ocupaţională.

Contribuind la creşterea independenţei persoanei şi la o cât mai eficientă inserţie socială, ele sunt foarte îndrăgite de beneficiari şi apreciate de aparţinătorii acestora.